Bønn er viktig

Våre utsendinger står i krevende arbeid. Mange jobber med pionér-arbeid og prosjektene tar ofte lang tid å fullføre. Vi trenger mennesker som vil stå sammen med dem i tjenesten, og be for dem og arbeidet.

Forbønnsbrevet kommer ut 10 ganger årlig, og har med relevante bønneemner fra våre utsendinger og prosjekter. 

Formatet er slik at man kan være med å be hver dag, og vi anbefaler deg å enten printe ut selv, eller krysse av boksen om at du vil motta dette i postkassen.