Prosjekt: Parkari

Wycliffes største bistandsprosjekt

Gjennom Norad-støtte og engasjerte givere er vi i stand til å være med å hjelpe 55 000 barn, kvinner og menn fra Parkarifolket sørøst i Pakistan. Hovedfokuset i Parkari-prosjektet er samfunnsbygging. Parkarifolket er en lavkaste hindu minoritetsgruppe der kun 5% av menn og 1% av kvinner kan lese og skrive, noe som kompliserer livene deres på mange måter. Vår lokale samarbeidspartner bygger skoler i landsbyene der barna får morsmålsbasert flerspråklig utdanning. Gjennom MLE (multilingual eduaction) bygges en solid bro fra morsmålet over til regional- og nasjonalspråk. Dette sikrer barna et godt grunnlag for videre utdanning og en bedre fremtid.

Tradisjonelt har nesten ingen i denne folkegruppen fått skolegang, og i hvert fall ikke jenter. Dette er nå i ferd med å endre seg, og informasjonskampanjer har ført til flere jenter i skolene. Nå er 38% av elevene i lansbyskolene jenter, og tallet øker. Prosjektet driver også med voksenopplæring, yrkesopplæring, brønnbygging, helseopplysning og mye, mye mer.

Men, det viktigste vi gjør er å gi denne marginaliserte folkegruppen håp. Et håp om at de kan klare å jobbe seg ut av fattigdom og skape en bedre fremtid for sine barn og barnebarn.

 

Støtt Parkari-prosjektet

  • Bankkonto: 3000.20.75047
  • Vipps: 520 000, merk gaven «bistand»
  • Fastgiver: Signer AvtaleGiro

Din gave utløser 90% støtte fra Norad, og utgjør en stor forskjell!

 

 

 

Les mer:

 

Dette prosjektet er støttet av Norad gjennom Digni