Prosjekt: Kachhi

Kachhi-prosjektet

Wycliffe har hatt drevet samfunnsbygging blant Kachhi-folket i sørøst-Pakistan siden 2007. Arbeidet tar utgangspunkt i morsmålet, Kachhi, og bruker flerspråklig utdanning (MLE) i skolene, samt morsmål i alle aktiviteter.

Kachhiene er et hindu minoritetsfolk, med lite eller ingen utdannelse. Bruk av morsmål er essensielt for å sikre læring og utvikling. Resultatene er meget gode. Lese og skriveferdigheter hos barn og voksne øker. Kvinnene har begynt med sparegrupper som gjør det mulig for dem å starte små bedrifter, kjøpe husdyr osv. Gjennom helseopplysning og opplæring av jordmødre har spedbarnsdødeligheten sunket, og folket har fått bedre helse.

Selv om veien ut av fattigdom er lang, merker Kachhi-folket endring, og at de er på vei mot et bedre samfunn. De siste årene har vår lokale samarbeidsorganisasjon også valgt å spesialisere seg innenfor antikorrupsjonsarbeid og lykkes i å være en ressurs for andre organisasjoner og offentlige kontorer i området.

 

Støtt kachhi-prosjektet

  • Bankkonto: 3000.20.75047
  • Vipps: 520 000, merk gaven «bistand»
  • Fastgiver: Signer AvtaleGiro  

    Din gave utløser 90% støtte fra Norad, og utgjør en stor forskjell!

 

 

Les mer:

 

Dette prosjektet er støttet av Norad gjennom Digni