Kachhi-prosjektet

Kachhi 1

Samfunnsbygging hos Kachhi-folket

Wycliffe Norge har hatt arbeid blant Kachhi-folket i sørøst Pakistan siden 2007. Arbeidet tar utgangspunkt i morsmålet, Kachhi, og bruker flerspråklig utdanning (MLE) i skolene, samt morsmål i alle aktiviteter.

Kachhiene er et hindu minoritetsfolk, med lite eller ingen utdannelse. Bruk av morsmål er essensielt for å sikre læring og utvikling. Resultatene er meget gode. Lese og skriveferdigheter hos barn og voksne øker. Kvinnene har begynt med sparegrupper som gjør det mulig for dem å starte små bedrifter, kjøpe husdyr osv. Gjennom helseopplysning og opplæring av jordmødre har spedbarnsdødeligheten sunket, og folket har fått bedre helse. Selv om veien ut av fattigdom er lang, merker Kachhi-folket endring, og at de er på vei mot et bedre samfunn.

De siste årene har vår lokale samarbeidsorganisasjon også valgt å spesialisere seg innenfor antikorrupsjonsarbeid og lykkes i å være en ressurs for andre organisasjoner og offentlige kontorer i området.

 

Les mer om vår samarbeidsorganisasjon KCDA på deres egne nettsider her

 

Støtt kachhi-prosjektetKachhi 2

Din gave utløser 90% fra Norad, og utgjør en stor forskjell!

 

 

Prosjektet er støttet av Norad gjennom Digni

 

 

 

 

Fra Digni.no. En enkel illustrasjon over cashflow. Member = Wycliffe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer: