Bistand

IMG_6987Norad-støttede bistandsprosjekter i Pakistan

Wycliffe har siden 2007 fått Norad-støtte til bistandsarbeid i Pakistan. Vi samarbeider med to lokale organisasjoner som jobber blant hver sin minoritetsgruppe: Parkari-folket og Kachhi-folket. Begge disse minoritetsgruppene er hinduistiske lavkaster, og de lever i stor fattigdom.

Utdanningsnivået er lavt, og de har mange grunnleggende behov som trenger å dekkes. Skolegang for jenter og kvinner er et fokusområde i begge prosjektene, og vi ser at kvinners utdanning gir positive ringvirkninger i hele lokalsamfunnet. Utdanning er nøkkelen til en bedre fremtid, og erfaring viser at morsmålsbasert, flerspråklig opplæring er mest effektivt.

Norad-støtten fungerer slik at Norad dekker 90% av kostnadene til prosjektaktiviteter, mens Wycliffe dekker en egenandel på 10%. Prosjektaktivitetene utføres utelukkende av våre lokale partnere som kjenner den lokale situasjonen best. Wycliffe følger jevnlig opp våre samarbeidsorganisasjoner og bidrar med hjelp og støtte der det er nødvendig.

 

Støtt Wycliffes bistandsarbeid

Wycliffe bistand har behov for enda flere støttespillere. Bli fast giver til Wycliffe bistand, og bidra til langsiktig bærekraft og fremgang.

Signer AvtaleGiro her

Du kan også gi en engangsgave til vår bistandskonto: 3000.20.75047

 

 

Wycliffes Parkari-prosjekt anerkjent av UNESCO

Vi er sværtUNESCO stolte over nyheten om at Parkari-prosjektet i Pakistan i desember 2015 kom på UNESCOs liste over gode prosjekter. På denne linken kan du lese hele presentasjonen om voksenopplæringsprosjektet deres som nå har blitt et eksempel på effektiv lese- og skriveopplæring internasjonalt.

Våre partnere i Pakistan gjør en enormt bra jobb. Gøy å se at de blir anerkjent også internasjonalt!

 

Les mer: