Bistand

Prosjekt: Parkari
Prosjekt: Kachhi
Prosjekt: Segen
Antikorrupsjonskurs
Wycliffe og bistand

Vil du ha nyhetsbrev fra prosjektene våre?

Vi sender ut oppdateringer kvatalsvis der vi informerer om hva som er siste nytt fra våre tre bistandsprosjkter