Bistand

IMG_6987Norad-støttede bistandsprosjekter

Wycliffe har siden 2007 fått Norad-støtte til bistandsarbeid i Pakistan. 

Vi samarbeider med to lokale organisasjoner som jobber blant hver sin minoritetsgruppe: Parkari-folket og Kachhi-folket. Begge disse minoritetsgruppene er hinduistiske lavkaster, og de lever i stor fattigdom. Utdanningsnivået er lavt, og de har mange grunnleggende behov som trenger å dekkes. Skolegang for jenter og kvinner er et fokusområde i begge prosjektene, og vi ser at kvinners utdanning gir positive ringvirkninger i hele lokalsamfunnet. Utdanning er nøkkelen til en bedre fremtid, og erfaring viser at morsmålsbasert, flerspråklig opplæring er mest effektivt.

Norad-støtten fungerer slik at Norad dekker 90% av kostnadene til prosjektaktiviteter, mens Wycliffe dekker en egenandel på 10%. Prosjektaktivitetene utføres utelukkende av våre lokale partnere som kjenner den lokale situasjonen best. Wycliffe følger jevnlig opp våre samarbeidsorganisasjoner og bidrar med hjelp og støtte der det er nødvendig.  

 

Støtt Wycliffes bistandsarbeid

Bli fast giver til Wycliffe bistand, og bidra til langsiktig bærekraft og fremgang.

Signer AvtaleGiro

Bistandskonto: 3000.20.75047    

 

 

 

Gjennom Digni samarbeider vi med 19 andre misjonsorganisasjoner som driver Norad-støttet diakonalt og utviklingsrettet arbeid. Under ser du en enkel illustrasjon over cashflow. Les mer om Digni på digni.no

 

Member = Wycliffe