Kachhi

Prosjektet i Kachhi

Lese og skriveferdigheter hos barn og voksne øker.

Hvorfor Kachhi?

Kachhiene er et hindu minoritetsfolk, sørøst i Pakistan. Folket har lite eller ingen utdannelse, og veien ut av fattigdom er derfor svært lang.  Wycliffe har hatt arbeid blant kacchi-folket siden 2007 med svært gode resultater. Kachhi-folket selv merker en endring, og de begynner å håpe om at de selv klarer å bygge et bedre samfunn. 

Hva gjør vi?

Arbeidet tar utgangspunkt i å bruke morsmålet både i skole og aktiviteter i tillegg til å bedre helse og samfunnsutvikling. Støtten går blant annet til 
– drift av 15 barneskoler med ca 550 elever
– årlig helsesjekk til alle barn ved skolene
– oppstart av selvhjelpsgrupper og småbedrifter

 De siste årene har vår lokale samarbeidsorganisasjon også spesialisert seg innenfor antikorrupsjonsarbeid. De er nå en ressurs for andre organisasjoner og offentlige kontorer i området.

Å jobbe med holdningsendring blant de voksne er viktig slik at de selv ser verdien av å sende barna på skolen

Støtt kachhi-prosjektet

  • Bankkonto: 3000.20.75047
  • Vipps: 520 000, merk gaven «bistand»
  • Fastgiver: Signer AvtaleGiro Din gave utløser 90% støtte fra Norad, og utgjør en stor forskjell!

Aktuelt lesestoff fra prosjektet

Antikorrupsjon

Grasrotkurs i Antikorrupsjon Korrupsjon er et stort problem i verden i dag. Mange samfunn er så gjennomsyret av korrupsjon at lokalbefolkningen ikke engang tenker over at

Les mer »