Språk uten oversettelse

Fortsatt er det behov for oppstart av oversettelse i 2014 levedyktige språk. Her er det ikke påbegynt noe arbeid og ingen deler av Bibelen er oversatt til disse språk. Tilsammen snakkes de 2014 språkene av 167 millioner mennesker.

Hvor bor disse menneskene?

  • Afrika: 597 språk, 20 millioner mennesker
  • Nord- og sør-Amerika: 119 språk, 2,6 millioner mennesker
  • Asia: 839 språk, 141 millioner mennesker
  • Europa: 61 språk, 3,4 millioner mennesker
  • Oseania: 403 språk, 0,5 millioner mennesker


Språk med pågående arbeid

Arbeid pågår i 2731 språk i 167 land. Disse språkene snakkes av 6,2 milliarder mennesker.

Hvorfor tar det så lang tid å oversette Bibelen?

Oversettelsesprogresjon – siste 6 år:

Årsaken til økningen fra 2015 skyldes i hovedsak:

1) En voksende bibeloversettelsesbevegelse i over 170 land, med aktive prosjekter i 2658 språkgrupper
2) Tidligere gjaldt statistikken kun trykte bibeldeler. F.o.m. 2016 ble lyd- og videoutgaver regnet med, og fra 2018 også 286 tegnspråk
3) Statistikk f.o.m. 2016 er basert på forbedret informasjon fra flere organisasjoner enn tidligere

Les mer: