Bibelstatistikk

 

 

 

  • Det snakkes 7099 språk rundt om i verden
  • Ca. 5000 av disse regnes for å trenge bibeloversettelse

Statistikk fra oktober 2017 viser fremgang i det globale bibeloversettelsesarbeidet.

Som figuren til høyre viser, har 670 språk nå en komplett bibel – det er 34 ferdigstilte bibler det siste året! Videre har 1521 språk fått NT ferdigstilt, og ytterligere 1121 andre har deler av Bibelen oversatt til sitt språk. Det vil si at 3312 språk har hele eller deler av Bibelen oversatt på sitt morsmål.

 

Men, arbeidet som gjenstår er fortsatt stort:

  • 1636 språk har fremdeles ingen del av Bibelen
  • Over 114 millioner mennesker kan ennå ikke lese ett eneste vers av Bibelen på det språket de forstår best
  • Rundt 1,5 milliarder mennesker har fremdeles ikke Bibelen i sin helhet oversatt til sitt morsmål

Per oktober 2017 var medarbeidere i Wycliffe-alliansen engasjert i 2125 aktive oversettelsesprosjekter (18 av disse var personell fra Wycliffe Norge med på). I tillegg er det ytterligere 459 oversettelsesprosjekter som utføres av andre organisasjoner, der i blant nasjonale bibelselskap tilsluttet De Forente Bibelselskaper. Til sammen er det altså arbeid i gang i 2584 språk.

 

For mer statistikk kan du gå inn på: http://www.wycliffe.net/statistics

Oversettelsesprogresjon

Problemet med språkidentifikasjon

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

 

 

Progresjonsoversikt for oversettelse verden over – siste 3 år:

Årsaken til den markante økningen fra 2015 skyldes i hovedsak tre faktorer:

1) En voksende bibeloversettelsesbevegelse i over 170 land, med aktive prosjekter i 2584 språkgrupper (2422, i 2016)
2) I tidligere år gjaldt statistikken bare trykte bibeldeler. Fra og med 2016 er også lyd- og videoutgaver regnet med
3) Statistikk fra og med 2016 er basert på forbedret informasjon fra flere organisasjoner enn tidligere