Språk uten oversettelse

Fortsatt er det behov for oppstart av oversettelse i 2115 levedyktige språk. Her er det ikke påbegynt noe arbeid og ingen deler av Bibelen er oversatt til disse språk. Tilsammen snakkes de 2115 språkene av 171 millioner mennesker.

Hvor bor disse menneskene?

  • Afrika: 643 språk, 25 millioner mennesker
  • Nord- og sør-Amerika: 123 språk, 3 millioner mennesker
  • Asia: 870 språk, 139 millioner mennesker
  • Europa: 64 språk, 4  millioner mennesker
  • Oseania: 415 språk, 0,5 millioner mennesker


Språk med påbegynt arbeid

I tillegg har man begynt arbeid i 707 språk. Her har man enda ikke noen deler av Bibelen oversatt, men noen jobber med språkgruppene. 

Språk med oversettelse

Hvorfor tar det så lang tid å oversette Bibelen?

Oversettelsesprogresjon – siste 6 år:

Årsaken til økningen fra 2015 skyldes i hovedsak:

1) En voksende bibeloversettelsesbevegelse i over 170 land, med aktive prosjekter i 2658 språkgrupper
2) Tidligere gjaldt statistikken kun trykte bibeldeler. F.o.m. 2016 ble lyd- og videoutgaver regnet med, og fra 2018 også 286 tegnspråk
3) Statistikk f.o.m. 2016 er basert på forbedret informasjon fra flere organisasjoner enn tidligere

Les mer: