bibelstat-2016statistikk-2016Fakta

  • Det snakkes 7097 språk rundt om i verden
  • Ca. 5000 av disse regnes for å trenge bibeloversettelse

Statistikk fra oktober 2016 viser fremgang i det globale bibeloversettelsesarbeidet. Som figuren til høyre viser, har 636 språk nå en komplett Bibel – det er 82 ferdigstilte Bibler det siste året! Videre har 1442 språk fått Det nye testamentet ferdigstilt, og ytterligere 1145 andre har deler av Bibelen oversatt til sitt språk. Det vil si at 3223 språk har enten hele eller deler av Bibelen oversatt.

Men, som kartet over viser, arbeidet som gjenstår er fortsatt stort:

  • Mellom 1700-1800 språk har fremdeles ingen del av Bibelen
  • Over 160 millioner mennesker kan ennå ikke lese ett eneste vers av Bibelen på det språket de forstår best
  • Rundt 1,5 milliarder mennesker har fremdeles ikke Bibelen i sin helhet oversatt til sitt morsmål

Kartet over viser også den geografiske spredningen over språk som fremdeles trenger å få startet arbeid med bibeloversettelse.

 

For å lese mer statistikk kan du gå inn på: http://www.wycliffe.net/statistics (engelsk)

Progresjon i bibeloversettelse (verdensbasis)

Ofte stilte spørsmål (FAQ)