Statistikk

 

Antall levende språk:      7 353
Verdens befolkning:        7,7 milliarder

 

1,5 milliarder mennesker, som snakker 6665 språk, har fremdeles ikke en full oversettelse av Bibelen på sitt eget språk


Språk med oversettelse
3384 språk med noe oversettelse (6,9 milliarder)

 • 698 språk med en komplett bibel (5,6 milliarder)
 • 1548 språk med et komplett NT (786 millioner)
 • 1138 språk med enkelte deler av Bibelen oversatt (470 millioner)

 

Språk uten oversettelse
3969 språk uten noe oversettelse (252 millioner)

 • 707 språk har arbeid underveis
 • 1147 språk er ikke levedyktige nok til at arbeid planlegges
 • 2115 språk har behov for oppstart av oversettelse, eller forberedende arbeid (171 millioner):
   • Afrika: 643 språk, 25 millioner
   • Nord- og sør-Amerika: 123 språk, 3 millioner
   • Asia: 870 språk, 139 millioner
   • Europa: 64 språk, 4  millioner
   • Oseania: 415 språk, 0,5 millioner

 

2617 språk i 161 land har aktiv oversettelse eller forberedende arbeid påbegynt (5,4 milliarder)

 

 

   

 

 

Oversettelsesprogresjon – siste 6 år:

Årsaken til økningen fra 2015 skyldes i hovedsak:

1) En voksende bibeloversettelsesbevegelse i over 170 land, med aktive prosjekter i 2658 språkgrupper
2) Tidligere gjaldt statistikken kun trykte bibeldeler. F.o.m. 2016 ble lyd- og videoutgaver regnet med, og fra 2018 også 286 tegnspråk
3) Statistikk f.o.m. 2016 er basert på forbedret informasjon fra flere organisasjoner enn tidligere

 

 

Wycliffe Global Alliance

Rundt 120 organisasjoner fra mer enn 60 land utgjør Wycliffe Global Alliance. Ved å bidra med personell, økonomisk støtte, opplæring, oversettelse og/eller support på annen måte, er alliansen for tiden involvert i minst 1995 språkprosjekter med aktivt arbeid i dag.

Wycliffe Global Alliance har vært involvert i oversettelsen av enten hele Bibelen eller av NT i over 1419 språk, samt minst én av Bibelens bøker på ytterligere 766 andre språk.

 

 

Les mer: