Statistikk

 

 

  • Det snakkes 7361 språk i verden i dag
  • Ca. 5000 regnes for å trenge bibeloversettelse

Statistikk fra oktober 2018 viser fremgang i det globale bibeloversettelsesarbeidet. Siden i fjor har det blitt fullført 13 nye oversettelser av Det nye testamentet (NT) samt 13 nye oversettelser av hele Bibelen. Det finnes nå 683 komplette bibler på forskjellige språk verden over, i tillegg til 1534 utgaver av NT, og 1133 andre språk har fått mindre deler av Bibelen. Alt i alt finnes det nå 3350 språk med minst ett vers av Bibelen oversatt, av de totalt 7361 levende språkene vi vet finnes i dag.   Men, arbeidet som gjenstår er fortsatt stort:

 

  • 1,5 milliarder mennesker mangler en komplett oversettelse
  • 180 millioner mennesker har ikke ett eneste vers (2163 språk)

Rundt 120 organisasjoner fra mer enn 60 land utgjør Wycliffe Global Alliance. Wycliffe Norge er en av disse. Ved å bidra med personell, økonomisk støtte, opplæring, oversettelse og/eller support på annen måte, er Alliansen for tiden involvert i minst 2139 av alle de 2658 språkene som vi vet har aktivt arbeid i dag (oktober 2018). Wycliffe Global Alliance har vært involvert i oversettelsen av enten hele Bibelen eller NT i over 1000 språk, samt minst én av Bibelens 66 bøker på ytterligere 700 andre språk. I tillegg har mange andre språk fått publisert mindre deler av Bibelen.  

For mer statistikk og ressurser kan du gå inn på:

http://www.wycliffe.net/statistics
Oversettelsesprogresjon
Problemet med språkidentifikasjon
Ofte stilte spørsmål (FAQ)  

 

Progresjonsoversikt for oversettelse verden over – siste 5 år:

Årsaken til den markante økningen fra 2015 skyldes i hovedsak tre faktorer:

1) En voksende bibeloversettelsesbevegelse i over 170 land, med aktive prosjekter i 2658 språkgrupper
2) I tidligere år gjaldt statistikken bare trykte bibeldeler. Fra og med 2016 er lyd- og videoutgaver regnet med, og i 2018 er det også telt med 286 tegnspråk
3) Statistikk fra og med 2016 er basert på forbedret informasjon fra flere organisasjoner enn tidligere