Bibeloversettelse

Hvorfor bibeloversettelse?

Wycliffe mener alle burde ha rett til å ha Bibelen på sitt eget morsmål. Uansett etnisitet og språk. Ingen skulle trenge å lære seg et nytt språk for å lese Bibelen!

Det er sterkt å møte mennesker som får høre Gud «snakke» morsmålet deres for aller første gang. Bibelen er ikke lenger fremmed. Ordene går rett til hjertet, for de er skrevet på deres eget hjertespråk.

I Norge tar vi det nærmest for gitt at vi kan lese Bibelen på norsk. Om vi ønsker det, kan vi velge og vrake i forskjellige oversettelser og utgaver. Dette er imidlertid ingen selvfølge for mennesker mange andre steder i verden. Rundt 1,5 milliarder mennesker har fortsatt ikke Bibelen på sitt eget morsmål.

Wycliffe: En nøkkelaktør

Medarbeidere i Wycliffe-alliansen var i 2018 engasjert i 2139 aktive oversettelsesprosjekter. Personell fra Wycliffe Norge var involvert i 18 av disse prosjektene. I tillegg var det aktivt arbeid i ytterligere 519 oversettelsesprosjekter, utført av andre organisasjoner. Til sammen var det arbeid i gang i 2658 språk verden over.

Våre prosjekter
Bruk av midler

 

Ønsker du å støtte Wycliffes arbeid?