lia

38 innlegg

Antikorrupsjonskurset – nå også på urdu!

Tekst: Margrethe Lia Foto: KCDA   Siden 2011 har Wycliffe Norge vært med på å utvikle et grasrotkurs i antikorrupsjon. Arbeidet er finansiert av Norad, gjennom Digni.  Det ble utviklet av Wycliffe Norge i tett samarbeid med Digni og Dignis medlemmer fra ulike deler av verden. Grasrotkurset har som mål å opplyse om korrupsjon, om hva det er, hvorfor det er skadelig, og hvordan vi kan unngå korrupsjon, både i jobbsammenheng og privat. Gjennom interaktive oppgaver, mye gruppearbeid rundt personlige… Les mer

Til alle som har kjøpt boken «De skjulte ordene» i løpet av 2015/2016

Det viser seg at en del avsnitt og setninger har blitt borte under trykking av 3. opplag (2015) av Sigmund Evensens bok De skjulte ordene – en fortelling fra Papua Ny-Guinea. Feilen ble ikke oppdaget før ganske nylig. Dersom du har kjøpt en av disse eksemplarene, der det på side 4 står: © VERBUM 2002 3. OPPLAG 2015 ISBN 82-543-0936-1 tilbyr vi å sende deg en ny og korrekt utgave av boken fraktfritt. Ta kontakt med Wycliffe-kontoret.… Les mer

Han våget å si ja

Han våget å si ja Av Elaine Bombay. Oversatt av Ingjerd og Sigmund Evensen For første gang har Wycliffes samarbeidspartner, SIL International, valgt en ikke-vestlig leder. Dr. Michel Kenmogne kommer fra Kamerun i Afrika.   -I Ghomálá-folkegruppen jeg kommer fra, kjempet de i årevis om lov til å bruke morsmålet i kirken, sier Michel Kenmogne, nyvalgt leder for SIL International, Wycliffes viktigste samabeidsorganisasjon. Rundt år 1910 nådde den kristne tro Vest-Kamerun, og ghomáláene sendte folk av sted til nabolandsbyene i… Les mer

Fagkonferanse om bibeloversettelse

Oversettelse og språk er viktige spørsmål for alle som driver med bibelutgivelse. Bibelselskapet er også en pådriver for at slikt arbeid skal ha høy faglig kvalitet. Når Bibelselskapet feirer sitt 200 årsjubileum, avholder det derfor en internasjonal bibeloversettelseskonferanse i Oslo. Konferansen arrangeres på Fjellhaug Internasjonale Høgskole 26. og 27. mai. Arrangør er Forum Bibelübersetzung i Tyskland. Bibelselskapet, Wycliffe Norge, Wycliffe Tyskland, samt andre tyske og norske organisasjoner/institusjoner er med som med-innbydere. Forum Bibelübersetzung avholder årlig en større bibeloversettelseskonferanse i Tyskland,… Les mer

Agnes Lid valgt som nestleder i Alliansens styre!

                          Vi er stolte over å fortelle at Agnes Lid, Daglig leder i Wycliffe, har blitt valgt til nestleder i styret til Den globale Wycliffe-alliansen. Det nye styret ble valgt av Wycliffe-alliansens delegater på den globale samlingen i Asia, 5. mai 2016. Styret har nå konstituert seg, og Agnes Lid er ny nestleder.  Selv sier Agnes at hun gleder seg til spennende utfordringer!… Les mer