agnes

3 innlegg

Krybbe eller bærenett?

Av Sigmund Evensen Når vi leser juleevangeliet, danner vi oss lett vårt eget bilde av det som skjedde, et bilde som vi ofte tolker gjennom våre egne kulturelle briller og tradisjoner. Vi ser for oss Maria og Josef, utslitte etter reisen, som kommer til Betlehem der det vrimler av mennesker på grunn av folketellingen. Ikke et sted å bo, ingen seng å sove i, rett og slett fattigslige kår. En fattig jomfru satt i lønn og fødte himlens… Les mer