agnes

3 innlegg

Krybbe eller bærenett?

  Av Sigmund Evensen   Når vi leser juleevangeliet, danner vi oss lett vårt eget bilde av det som skjedde, et bilde som vi ofte tolker gjennom våre egne kulturelle briller og tradisjoner. Vi ser for oss Maria og Josef, utslitte etter reisen, som kommer til Betlehem der det vrimler av mennesker på grunn av folketellingen. Ikke et sted å bo, ingen seng å sove i, rett og slett fattigslige kår. En fattig jomfru satt i lønn og fødte himlens… Les mer

Wycliffe Bistand: Jenter erobrer skoleplassene

Jenter er i en utsatt posisjon og er i mange land ofte de siste til å få skolegang. Utdanning er et viktig ledd i en bærekraftig utvikling. Kun med utdanning kan undertrykte kvinner og jenter reise seg. Prosjektene Wycliffe i Norge støtter blant to minoritetsgrupper i et asiatisk land, retter seg direkte mot jenters utdanning. Gjennom de siste seks årene har jenters deltagelse i utdanning økt med 30 prosent i grunnskolen. I 2007 var det null jenter i grunnskolene, i… Les mer

Lederskifte i Wycliffe

1. august 2013 tiltrådte Agnes Lid som ny daglig leder i Wycliffe etter Sigmund Evensen. I Wycliffe:nytt nr 3/2013 som kom ut i juni, ble avtroppende og påtroppende leder intervjuet av Wycliffes medarbeider Maria Kjølstad. Intervjuet kan du lese her: «Det er nesten 18 år siden Sigmund Evensen tok over som daglig leder i Wycliffe. Nå trer han tilbake og gir styringen til en kvinnelig lektor. Lederskiftet i Wycliffe i Norge blir historisk. Det har aldri sittet en kvinne bak… Les mer