Prosjektfakta

Land: Sensitivt
Folkegruppe str.: Sensitivt 
Språk: Sensitivt
Lesekyndighet: Sensitivt
Samarbeid: SIL og Wycliffe Norge
Prosjektansvarlig: Sensitivt

Prosjektbeskrivelse

Et ektepar reiste til Sørøst Asia i februar 2020. De skal jobbe med språk- og bibeloversettelsesarbeid for minoritetsgrupper i land som grenser til Thailand, der det ikke er mulig for folk utenfra å bo og arbeide. Arbeidet skjer i samarbeid med SIL.

Begge er høyt utdannede, med mastergrad i lingvistikk på Canada Institute of Linguistics i Vancouver. De jobber nå med språklæring.