Sørøst Asia

En norsk familie bor i Sørøst Asia, der de skal jobbe med språkutvikling og bibeloversettelse til et minoritetsspråk. Det er ikke mulig å bo i språkområdet, derfor bor de i et naboland der de nå fokuserer på språklæring.

Målet er å kartlegge dialektsituasjonen til språkgruppen, utføre nødvendig språkanalyse, lære opp en oversetterteam og hjelpe dem til å gjennomføre en bibeloversettelse. Det finnes mange kristne blant folkegruppen, og de har bedt om hjelp til å oversette Bibelen sånn at de kan forstå Gud bedre og vokse i tro.

Fakta

Område:Sørøst Asia
Land:Sensitivt
Språk:Sensitivt
Befolkningsstørrelse:ukjent, kanskje rundt 100.000
Samarbeid:Wycliffe Norge, SIL
Utsendinger:En norsk familie

Status 2021

Utsendingene er godt i gang med språklæring. De har snart nådd høyt nok nivå i et nasjonalspråk, og kan da begynne å lære det andre nasjonalspråket de trenger for å kunne kommunisere i området. Etter det kan de begynne å kartlegge språket de skal jobbe med. Det er uklart om det er ett språk med mange dialekter, eller flere språk. Det er viktig å finne ut hvilken dialekt som skal brukes til en oversettelsen av Bibelen for at flest mulig skal forstå det.