Prosjektfakta

Land: Sensitivt

Folkegruppe str.: Sensitivt
Språk: Sensitivt
Lesekyndighet: Sensitivt

Samarbeid: SIL og Wycliffe Norge
Prosjektansvarlig: Sensitivt

Prosjektbeskrivelse

Et ektepar reiste til Sørøst Asia i februar 2020. De skal jobbe med språk- og bibeloversettelsesarbeid for minoritetsgrupper i land som grenser til Thailand, der det ikke er mulig for folk utenfra å bo og arbeide. Arbeidet skjer i samarbeid med SIL.

Begge er høyt utdannede, med mastergrad i lingvistikk på CanIL (Canada Institute of Linguistics) i Vancouver.

Støtt prosjektet økonomisk

Enkeltgave: Bankkonto 3000.15.45546 merket «Aktor i Sørøst Asia»