Årsregnskap

Drift for 2018

Diagrammet til høyre viser hvordan kr. 9 339 000 i forbrukte midler er fordelt:

4,5 %    anskaffelse av midler
10,6 %  administrasjon
84,9 %  formål