Artikkel: Når lite blir til mye

Jean Bekadji bor i Tsjad. Han bærer på en drøm.

Jean drømmer om at kirken i Tsjad aktivt vil støtte bibeloversettelsesarbeidet. Tradisjonelt har oversettelse og alfabetiseringsprogrammer blitt finansiert fra utlandet, men Jean håper det snart vil endres.

Pastor Jean Biakaji fra Tsjad jobber med relasjonsbygging for ATALTRAB (Association Tchadienne d’Alphabétisation, de Linguistique, et de Traduction de la Bible).

Jean husker hvordan pengene ofte ikke strakk til som student. Han gikk til pastoren sin for råd. Pastoren sa Jean skulle finne frem en liten boks, og hver gang han hadde små beløp å avse skulle han legge det i boksen, eller sparebøssen.

Pastoren sa at det til slutt ville bli noe av det. Jean gjorde som pastoren sa, selv om det ikke alltid var lett. Han var tålmodig og puttet små beløp i bøssen. ‘En dag åpnet jeg sparebøssen’, sier Jean, ‘og jeg ble overrasket over hvor mye jeg hadde spart! Jeg kunne kjøpe penner, blyanter og notatbøker.’

I dag har Jean ansvaret for å samle inn det de trenger av penger til bibeloversettelsen i landet, og han har tatt med seg ideen fra sin gamle pastor. For å engasjere folk i sin egen kirke, delte han ut sparebøsser til 19 familier i området, og oppmuntret dem til å legge små beløp oppi når de hadde mulighet til det. Et halvt år senere samlet han de sammen og telte over.

De 19 familiene hadde på 6 måneder samlet inn 628$ (dette tilsvarer 85% av en årsinntekt). Det neste året bestemte Jean seg for å utvide prosjektet til flere kirker. Det innsamlede beløpet var da på 1 494$.

 

En av sparebøssene som blir brukt. Her familien Stephanas.

Fem kirker er for tiden involvert i innsamlingsarbeidet. En av kirkene har støttet oversettelsesprosjektene helt siden den startet opp.

I menigheten vet de hvor viktig dette arbeidet er. En i lederteamet har en kone som ikke snakker fransk godt nok til å kunne lese Bibelen på fransk.

Heldigvis finnes Bibelen på hennes morsmål, men fortsatt er det mange som ikke er like heldige som dem.

Jean er takknemlig for at kirkene selv tar ansvar for å samle inn penger. Han er også dypt rørt over å se hvordan barna er involvert.

I stedet for å kjøpe seg snacks på skolen, sparer de disse små myntene og legger dem i sparebøssa. Kvinnene forteller om velsignelsen det er å få være med å gi.

‘Å gi er en måte å tjene og ære Gud på’, sier Nourga Monique. ‘Selv om oversettelse og språkopplæring er en veldig praktisk måte å drive arbeid, er det også lett å overse. Men å fortelle evangeliet til mennesker på deres eget språk er en god ting’, sier hun.

I tillegg til sparebøssene arrangerer også kirkene årlig noe de kaller «oversettelsessøndag». Disse søndagene blir brukt til å informere og inspirere mennesker til å ta del i, og støtte arbeidet. Selv om enkelte kirker støtter arbeidet med en årlig sum, er det fortsatt ikke nok til å møte de økonomiske behovene.

Derfor drømmer Jean om å se sparebøssene fylle resten av budsjettet. Visjonen om å oversette Bibelen til alle språk i Tsjad er ikke noe man kan oppfylle alene, men dersom kirken og alle de kristne samler seg tror han det vil være mulig.

 

Tekst: Elaine Bombay, revidert av Wycliffe Norge.