Han våget å si ja

Michel Kenmogne is being interviewed by Elaine Bombay at the SIL Cameroon Training Center in Yaoundé Cameroon.
Michel Kenmogne is being interviewed by Elaine Bombay at the SIL Cameroon Training Center in Yaoundé Cameroon.

Han våget å si ja

Av Elaine Bombay. Oversatt av Ingjerd og Sigmund Evensen

For første gang har Wycliffes samarbeidspartner, SIL International, valgt en ikke-vestlig leder. Dr. Michel Kenmogne kommer fra Kamerun i Afrika.

 

-I Ghomálá-folkegruppen jeg kommer fra, kjempet de i årevis om lov til å bruke morsmålet i kirken, sier Michel Kenmogne, nyvalgt leder for SIL International, Wycliffes viktigste samabeidsorganisasjon.

Rundt år 1910 nådde den kristne tro Vest-Kamerun, og ghomáláene sendte folk av sted til nabolandsbyene i et annet språkområde for å lære om Jesus. Etter hvert begynte de å stille spørsmål ved hvorfor de måtte bruke et annet språk enn sitt eget når de skulle be til Gud.

– I sju år kjempet de for å få lov til å bruke språket vårt under gudstjenestene, sier han.

Dette bakteppet har vært med på å forme Michels motivasjon for bibeloversettelse.

Det første møte

Michel vokste opp hos bestemoren og var med i kirken uten virkelig å forstå hvem Gud var. Men da han senere studerte ved universitetet i Yaoundé, ble han invitert med på et bibelstudium arrangert av en gruppe kristne studenter. De tok for seg historien om den bortkomne sønnen i Lukas 15.

-Jeg begynte å fatte noe av Guds kjærlighet til meg, så jeg valgte å gi livet mitt til Jesus, sier Michel.

Det var først noen år senere, da han jobbet med en mastergrad i lingvistikk, at han fikk øynene opp for hvor viktig bibeloversettelse er. Men han protesterte da en venn antydet at Gud kanskje hadde en plan for Michel innen bibeloversettelse, siden han jo kunne lingvistikk. Likevel ba han inni seg: -Om dette er fra deg, Gud må du vise meg det.

Samme året ble Michel lærer på en videregående skole et annet sted i landet. Han glemte samtalen med vennen, og i 1993 giftet han seg med Laure Angéle, som han hadde truffet på universitetet.

Å følge Guds kall

En kveld de kom hjem, lå det en lapp ved døra. Der stod det at lederen for CABTAL, den nasjonale Wycliffe-organisasjonen i Kamerun, ønsket å treffe han. Michel husket bønnen han hadde bedt tre år tidligere. Kanskje dette var svaret? Han kontaktet lederen for organisasjonen, som fortalte at de lenge hadde bedt om at flere unge kamerunere skulle involvere seg i bibeloversettelse. – Etter samtalen dro jeg hjem og fortalte kona mi at jeg følte Gud kalte meg til å bli bibeloversetter, sier Michel. – Hun ble temmelig opprørt, så jeg ba til Gud om at hun også måtte bli overbevist, dersom jeg skulle gå inn i dette arbeidet.

Ekteparet Kenmogne ventet sitt første barn, og i den forbindelse tok de et kurs for kristne foreldre. Av en eller annen grunn kom kursholderen inn på problemet med at så mange folkegrupper i Kamerun ikke hadde Bibelen på morsmålet. – Det skjedde noe med Laure der og da, sier Michel. Det var som om Gud talte direkte til henne. Ikke så lenge etter var hun også overbevist om at jeg skulle bli bibeloversetter.

Nye planer

I 1995 begynte Michel å jobbe for CABTAL. Han ble da spurt om han kunne tenke seg å bli leder for hele organisasjonen. – Det er ikke derfor jeg er her, protesterte, han. Jeg er jo her for å jobbe som oversetter! Det ble likevel til at han tok på seg ansvar for organisasjonens leseopplæringsprogram, samtidig som han jobbet med en doktorgrad i lingvistikk i nært samarbeid med SIL*.

I år 2000 var han igjen klar til å ta fatt på bibeloversettelse, men nok en gang ble kursen endret. Han ble nemlig bedt om å lede CABTALs språkarbeid i Kamerun.

I årene som fulgte opplevde Michel å se en sterk økning i interessen for bibeloversettelse. Det ble bare startet nye prosjekter der folkegruppene tok selvstendig initiativ og ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektene. Resultatet ble at folket fikk lokalt eierskap, og prosjektene var bærekraftige.

Etter tre år i stillingen som ansvarlig for språkarbeidet, ble Michel nok en gang spurt om han var klar for å bli leder for hele CABTAL. Han ble gjort oppmerksom på at organisasjonen var i en sånn forfatning at den kanskje måtte legges ned. – Da hadde jeg jo ikke noe valg, sier Michel.

Som leder tok Michel flere grep som styrket organisasjonen. Det som lå han tyngst på hjertet var at kirker og menigheter i Kamerun skulle få en dypere forståelse for behovet for bibeloversettelse. Mange prester og pastorer hadde ikke en gang hørt om dette arbeidet! Han styrket PR-arbeid rettet mot kirkene, og utga flere bøker. Han innså også nødvendigheten av å få teologistudentene i tale. Kristenledere fra hele det fransktalende Afrika ble samlet, med det resultat at Innføringskurs i bibeloversettelse ble startet som en del av utdanningen ved mange teologiske læresteder i fransktalende Afrika.

Kona til Michel, Laure Angéle, fant etter hvert sin rolle i CABTALs økonomiavdeling.

I tillit til Gud

Sju år senere ble han leder for Wycliffe Global Alliance i Afrika.

Så, i 2013 ble han nominert til å bli leder for hele den store organisasjonen SIL Internasjonalt. Han hadde vært usikker i flere måneder på om han skulle stille til valg. Og Laure Angéle hadde vært det enda lenger enn han. -Dette er ikke noe lek med Gud. Har vi lagt livet i hans hender, må vi stole på at det går som han vil, konkluderte han. For henne var det historien om Abraham i 1. Mos. som ga en indre trygghet for at dette var det rette; Gud ba Abraham reise fra landet han bodde i, til et land Gud ville vise han. -Jeg føler det er som at Gud snakket direkte til meg i min situasjon, sa hun. I mai 2016 valgte SIL-styret Michel til leder for organisasjonen.

Selv om livet ikke gikk slik Michel hadde forestilt seg, har tilliten til at Gud har kontroll gitt han nytt mot til å gå inn i de rollene Gud har lagt til rette. – Gud ønsker å bruke oss til det han har for oss, etter sin plan og ikke vår, avslutter Michel.

*Wycliffes viktigste samarbeidsorganisasjon