Ny statistikk for 2014/15

Stats-graphic-2015-LG_EN

Statistikk fra oktober 2015 viser fremgang i bibeloversettelsesarbeidet. Som bildet til høyre viser har 554 språk nå en komplett bibel – det er 23 ferdigstilte bibler det siste året! 1333 språk Det Nye Testamentet, og 1045 deler av Bibelen. 2932 språk har deler eller hele Bibelen.

Men, som kartet under viser, arbeidet som gjenstår er fortsatt stort. 1778 språk har ennå ingen del av Bibelen. Ca 165 millioner mennesker kan ennå ikke lese Bibelen på det språket de forstår best. Kartet viser også den geografiske spredningen.

 

STAT_2015_MAP_Languages-with-Likely-Need-no-Active-EN

Dersom du skulle ønske å lese mer statistikk kan du gå inn på: http://www.wycliffe.net/statistics (OBS. siden er på engelsk.)