Gud, når kommer du til å snakke mitt språk, tro?

 
En mann fra Sør-Sudan har skrevet et dikt der han uttrykker ønske om å få Bibelen på sitt språk. I Afrika er det fortsatt mange folkegrupper som ikke har Bibelen på sine språk. Det har vært kristne der i årtier, og de har levende menigheter der, i vekst. Men de har ikke Bibelen på eget språk, på det språket de virkelig forstår, språket som taler til hjertet.Det er bibeloversettelsesarbeid i nabospråkene, men ikke i deres. Drømmen er at det snart skal komme i gang i deres språk også, og de lurer på når det vil skje. Forfatteren snakker Toposa språket, et språk som brukes av mer enn 500 000 mennesker.

Prøv å sette deg inn i forfatterens situasjon når du leser diktet.

God, when will you speak in my tongue?

Far and near
It is said that you, God, speak!
How do you do that?
Is it in their tongues?
If it is truly so,
God, when will you speak in my tongue?

East and west, north and south,
The Creator speaks, it is said!
Not in the language as of birds;
But in other human tongues I cannot understand!
God, when will you speak in my tongue?

Children and grown-ups of other lands,
With their different tongues,
Know your voice.
In their tongues you speak a special message to them!
If you speak messages in different tongues,
God, when will you speak in my tongue?

In the world around, we perceive you,
Yet your language is not clear.
We want to know you personally,
We want to hear you speak to us.
If you know all tongues,
God, when will you speak in my tongue?

We search you as a treasure.
Our eyes look on mountains, rivers,
Even in caves, forest and world around us.
Many voices are heard, confused we become,
If your voice is one, as of that of the Creator of all,
God, when will you speak in my tongue?

Oh! God, Creator of all people,
You who do not segregate,
Is it possible to hear you speak?
Can you speak in my tongue?
God, when will you speak in my tongue?

—James Lokuuda Kadanya

Hentet fra The Seed Company: