Ny statistikk for 2013/14

Stats1eng2013

Statistikk fra oktober 2014 viser fremgang i bibeloversettelsesarbeidet. Som bildet til høyre viser har 531 språk nå en komplett bibel, 1329 språk Det Nye Testamentet, og 1023 deler av Bibelen. 2883 språk har deler eller hele Bibelen.

Men, som kartet under viser, arbeidet som gjenstår er fortsatt stort. 1859 språk har ennå ingen del av Bibelen. Ca 180 millioner mennesker kan ennå ikke lese Bibelen på det språket de forstår best. Kartet viser også den geografiske spredningen.

 

stat 2013 kart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom du skulle ønske å lese mer statistikk kan du gå inn på: http://www.wycliffe.net/resources/scriptureaccessstatistics/tabid/99/Default.aspx (OBS. siden er på engelsk.)

Ny statistikk for 2014/15

Statistikk fra oktober 2015 viser fremgang i bibeloversettelsesarbeidet. Som bildet til høyre viser har 554 språk nå en komplett bibel – det er 23 ferdigstilte bibler det siste året! 1333 språk Det Nye Testamentet, og 1045 deler av Bibelen. 2932 språk har deler eller hele Bibelen. Men, som kartet under viser, arbeidet som gjenstår er fortsatt stort. 1778 språk har ennå ingen del av Bibelen. Ca 165 millioner mennesker kan ennå ikke lese Bibelen på det språket de forstår best.… Les mer