Gratulerer, Malala

Malala Yousafzai

 

Gratulerer, Malala!

Vi ønsker først og fremst å gratulere Malala Yousafzai med fredsprisen. Malala inspirerer mange med sin brennende iver for budskapet om utdanning for alle og er en verdig vinner av Nobels fredspris. Vi ønsker å takke henne for et fornyet fokus på jenter og utdanning. Dette er en viktig sak for oss her i Wycliffe også.

Malala, den 17 år gamle jenta som ble skutt av Taliban fordi hun ønsket utdanning for seg selv og sine medsøstre i Pakistan, mottar nå i desember den ærefulle prisen sammen med Kailash Satyarthi, forkjemper for barns rettigheter. Malala er den yngste som noensinne har fått Nobels fredspris.

Et stort problem

Forholdene Malala vokste opp under var vanskelige. Men tross det fikk hun mulighet for skolegang. Svært mange andre jenter i Pakistan og andre steder i verden, har ikke denne muligheten. Kulturelle restriksjoner og mangel på ressurser kan være noe av grunnen til dette. En annen viktig årsak er at skolene ikke er tilpasset barnas behov. For barn fra minoritetsgrupper som snakker andre språk hjemme, er det vanskelig å tilegne seg kunnskapen på et fremmed språk på skolen. Ved siden av å streve med diskriminering på grunn av sin etniske bakgrunn, sliter de med å holde følge med de andre elevene. Tenk deg selv hvordan det hadde vært om du hadde måttet lære matematikk på fransk i 1. klasse!

“Jeg ønsker å få slutt på fattigdom i morgendagens Pakistan. Jeg ønsker at alle jenter i Pakistan skal få skolegang.”  Malala Yousafzai

Flerspråklig utdanning

I Wycliffe vet vi at morsmålet er viktig. Forskning bekrefter dette. Dersom barn som snakker andre språk enn nasjonalspråket skal få utdanning på mest mulig effektiv måte, må det først skje på morsmålet. Deretter må de gå over til et eventuelt regionalspråk, og så til nasjonalspråket. Bistandsprosjektene Wycliffe støtter har fokus på utdanning gjennom MLE*- metoden, og oppnår gode resultater. Malala ønsker at alle skal få lik tilgang på utdanning, og mener at uten det vil kvinner være fanget i fattigdom. Vi i Wycliffe står sammen med henne i denne kampen gjennom våre prosjekter.

*’Multi Lingual Education’

 

 

Fra Pakistan