Wycliffe Bistand: Jenter erobrer skoleplassene

Kopi av Jenter reiser segJenter er i en utsatt posisjon og er i mange land ofte de siste til å få skolegang. Utdanning er et viktig ledd i en bærekraftig utvikling. Kun med utdanning kan undertrykte kvinner og jenter reise seg.

Prosjektene Wycliffe i Norge støtter blant to minoritetsgrupper i et asiatisk land, retter seg direkte mot jenters utdanning. Gjennom de siste seks årene har jenters deltagelse i utdanning økt med 30 prosent i grunnskolen. I 2007 var det null jenter i grunnskolene, i dag er det 503 (av totalt 1789 elever). Dette er en unik utvikling! På tross av kulturelle restriksjoner reiser jentene seg sakte men sikkert. Utdanning er nøkkelen.

Morsmålsbasert undervisning

En hovedfaktor for at prosjektene lykkes, er at elevene får undervisning på eget morsmål først, innenfor landsbyens trygge rammer. Nasjonalspråket introduseres etter at lesekoden er knekket. Folkegruppene opplever nå store forandringer fordi undervisning blir gitt på morsmålet først. Broen morsmålet bygger, sikrer grundig forståelse, og det viser seg at elevene ved landsbyskolene gjør det svært godt på nasjonale prøver.

(Basert på artikkel i Wycliffe:nytt 3/13 med tekst og foto av Margrethe Lia)