Smittende smil

Tre glade gutter poserer på en liten risgård i Uganda. Smilene er smittende. Vestlige medier fokuserer ofte på denne nasjonens kamp og utfordringer, men virkeligheten i landet er også preget av «lysere» statistikk. Ugandere er utholdende, milde og sterke i troen. Over 82 prosent av uganderne kaller seg kristne. Selv om mange ugandere har tilgang til Skriftene på det nasjonale språket, er det likevel mange som ikke forstår Bibelen like godt som hvis de hadde hatt tilgang til den på sitt eget språk. Da skjer forståelsen av teksten på et annet nivå og budskapet blir klarere. Etter at Mr. Zaverio (97) deltok på et grunnleggende bibelundervisningsseminar, sa han:

«Jeg hadde ikke ventet at jeg skulle være vitne til at Guds Ord kunne leses på bwisi mens jeg fortsatt var i live. Denne uken har jeg lært den sanne betydningen av frelse, og jeg har tatt imot Jesus som min Frelser. Jeg vil dø med tro på Herren. De pleide å fortelle oss at du blir en sann kristen ved å delta i kirken, gi gaver, gjøre gode gjerninger og be fast hver kveld. Men nå gjennom læresetningene på mitt språk bwisi, forstår jeg at kjernen av å være en kristen er Guds tilgivelse av våre synder gjennom Kristus!»

Foto: Andy Kristian Agaba     Kilde: Wycliffe Global Alliance    Oversettelse: Maria V. Kjølstad