Matematikk og Misjon

Matte tavle

Før syntes jeg språk var kjedelig. Tiden har vist meg at jeg tok feil. Selv for en ingeniør kan språk være fantastik.

 

Av: Sigmund Evensen

 

Iskald logikk

En kamerat spurte meg nylig om jeg savner det jeg gjorde før jeg begynte i Wycliffe. Han og jeg tok ingeniørutdanning samtidig. Min store interesse den gangen var matematikk og fysikk. Interessen skyldtes i særlig grad en fantastisk lærer på gymnaset. Han lærte meg at matematikk ikke først og fremst består i å pugge formler. – Matematikk er 5% formler og 95% iskald logikk, pleide han å si. Han lærte meg å se helheten, hva matte egentlig dreier seg om. Jeg lærte hvordan en selv kan resonere seg fram til og utlede formler. Den dyktige læreren viste med eksempler hvordan matematikk har praktisk anvendelse i hverdagen. Måten han underviste på stimulerte nysgjerrigheten jeg hadde til å finne ut av hvordan saker og ting fungerer. Jeg tror nok det var denne trangen som gjorde at ingeniørfaget senere fascinerte meg så sterkt.

 

“I dag kan jeg ikke tenke meg noe som er vakrere og mer stimulerende enn det å jobbe med språk.” 

 

Båstenkning

Jeg var ikke like heldig med språkfagene på skolen. Måten det ble undervist på gjorde at språk for meg bare var kjedelige puggefag. Gloser og grammatikkregler skulle terpes og terpes. Jeg var redd for å åpne munnen på det fremmede språket i frykt for at det jeg sa ble feil og de andre i klassen skulle le av meg. Uttale og intonasjon ble farget av lærerens svært så norsk-dominerte måte å snakke språket på. Jeg satt igjen med oppfatningen mange har: språk er for filologer; matte og fysikk er for realister. Selv var jeg realist. Det var ikke før jeg begynte å studere lingvistikk, og etter hvert kom i gang med å lære umanakaina-språket i Papua Ny-Guinea, at jeg forstod hvor feil en sånn båstenkning er.

 

Å komme hjem

Å lære språk er naturgitt. Det finnes millioner på millioner av mennesker i verden i dag som ikke kan lese og skrive, som aldri har gått på skole, men som likevel snakker 4-5 forskjellige språk flytende. Jeg fikk oppleve det fantastiske i at språk er levende. Mennesker setter ord og uttrykk på livet og det de opplever i sin daglige sammenheng. Det er ikke først og fremst snakk om å pugge gloser og grammatikkregler. Det dreier seg om å observere, lære og forstå hvordan folk lever og tenker på det stedet en har kommet.  Det dreier seg om en spennende oppdagelsesferd på innsiden av kulturen. Siden også muntlige, ikke-nedskrevne språk følger regler for hvordan lyder, ord, setninger og historier er satt sammen, blir oppgaven å oppdage disse reglene, eller formlene, om du vil. For meg med min bakgrunn innen matematikk og fysikk viste dette seg å være et utrolig stimulerende arbeid. Det var som å komme hjem. I dag kan jeg ikke tenke meg noe som er vakrere og mer stimulerende enn det å jobbe med språk.

 

(a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

 

Hva med deg?

I Wycliffe har vi stort behov får nye medarbeidere rundt i verden. Medarbeidere som elsker Jesus, som er glad i Bibelen, som trives i mangfoldet av mennesker med forskjellig hudfarge og språk, som er nysgjerrige og lærevillige, og som liker å jobbe på team. Selvsagt er det flott om de som blir med på laget har utdanning og interesse innen språk. Men kanskje er det noen der ute som likner på meg. Som har en helt annen bakgrunn og som har slått seg til ro med at dette arbeidet nok ikke passer for dem. Rådet mitt er å ikke trekke slutningen for raskt. Kanskje nettopp du, eller noen du kjenner, har fått evner å anlegg som Gud vil bruke i arbeidet med å nå alle folkeslag med evangeliet? Ta kontakt med oss, så kan vi snakke sammen om dette.