Lag på lag

Hvorfor er bibeloversettelse så vanskelig? Kan en ikke bare ta den opprinnelige teksten og oversette den ord for ord? Dessverre, så enkelt er det ikke. Oversettelse er som å skrelle en løk. En må begynne ytterst og skrelle bort lag på lag før en til slutt kommer fram til kjernen.

 

Det kanadiske bibelselskapet (CBS) har nylig publisert en rekke artikler av Hart Wiens, tidligere Wycliffe-utsending på Filippinene og nå leder for oversettelsesarbeid i CBS, med overskriften ‘Å oversette evangeliet’. Med utgangspunkt i ett eneste bibelvers (Joh 3:16, også kalt ‘Den lille Bibel’), tar han for seg 14 ulike fasetter (eller ”løklag”, om du vil) ved det å oversette. Hvert ord og hver frase i bibelverset blir forklart på en måte som viser hva oversettelse dreier seg om, som for eksempel ’oversettelse i sammenheng’,  ‘oversettelse på tvers av kulturer’, ‘metaforisk språk’, ‘nøkkelbegreper’, ‘grammatikalske problemer’.  Nedenfor gir vi et kort sammendrag av noen av disse. Du  finner alle artiklene på www.biblesociety.ca.

 

Joh 3,16:

Οτως

γρ

γάπησεν

θες

τν

κόσμον,

στε

således

for (nemlig)

elsket

Gud

best. art.

verden

slik at

τν

υἱὸν

τν

μονογεν

δωκεν,

να

πς

best.
art.

sønn

best.
art.

unike-alene

han ga

for at

hver

πιστεύων

ες

ατν

μ

πόληται

λλ

χ

ζων

(er) troende

ham

ikke

skal fortapes

men

skal ha

liv

 

  αἰώνιον

evig

 

 

 

Oversettelse i sammenheng

På norsk begynner Joh. 3:16 med det vesle ordet ’for’. Dette er et lite ord som kommuniserer noe viktig, nemlig at verset er del av en større tekstsammenheng. ’For’ peker tilbake på, og utdyper det som Johannes har skrevet om i det foregående avsnittet: ”Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.” I vers 16 forteller så Johannes hvordan og hvorfor Gud tilbyr oss evig liv. Utfordringen for en bibeloversetter er å finne de rette kodene i mottakerspråket slik at Joh 3,16 (i dette tilfelle) blir knyttet til det foregående. Forskjellige språk har forskjellige måter å  håndtere slike finesser på.

 

Tro er ikke bare noe man kan fatte med hodet, men noe som må forstås og aksepteres i hjertet”.

 

Oversettelse på tvers av kulturer

Etter ordet ’for’, kommer ordet ’elsket’: Kjærlighet er i hjertet av evangeliets budskap, men både gresk og hebraisk har flere forskjellige ord for å elske. Det greske verbet ‘agapao’, er bare et av mange slike begrep. De fleste andre språk, inkludert norsk, blekner når det kommer til ‘kjærlighetsspråk’. Det er derfor en stor utfordring for en bibeloversetter å finne passende uttrykk for det Bibelen kommuniserer om kjærlighet.

 

Nøkkelbegreper

Den virkelige meningen med  ‘å tro’ kan lett bli borte i en oversettelse. For de som ikke er kjent med evangeliet kan det hele begrenses til en ordbok-forståelse, der det kun dreier seg om å akseptere noe som sant. Tro i evangeliets kontekst går mye dypere. Tro er ikke bare noe man kan fatte med hodet, men noe som må forstås og aksepteres i hjertet.

En bibeloversetter må ‘skrelle’ seg lag for lag  gjennom teksten helt inn til kjernen.

 

 

Tekst: Maria Victoria Kjølstad og Sigmund Evensen

Foto: Illustrasjonsbilde, Wycliffe i Norge

Kilde: Wycliffe Global Alliance