Våre odysséer

Det er vanligvis rolig nytelse å lese det episke diktet Odysseen; der Odyssevs bruker ti år på å reise tilbake til sin «hjemøy». For bibeloversettere betyr slike reiser ofte fare, frustrasjon og tapt tid. Men når Gud har kalt dem, fører han dem trygt frem.  

 

Ut i det fjerne – Salomonøyene

Moses BelaMoses Bela bor på Simbo-øya, en liten prikk i det enorme Stillehavet. Den er en av 990 øyer som tilhører Salomonøyene, som samlet utgjør størrelsen til Hedmark fylke! Øya har en aktiv vulkan, flere saltvannslaguner og en innsjø med ferskvann! Der skal han og to andre oversette Det nye testamentet til simbo-språket. Disse mennene sammen med mange andre entusiastiske oversettere er et bevis på at Gud kaller menn og kvinner til de mest avsidesliggende stedene på jorden.

 

Ingen strøm

Selv om det ikke finnes noe strøm på Simbo, klarer Moses å jobbe ved hjelp av sin solcelledrevne datamaskin. Ved hjelp av mobiltelefon kan han også ha kontakt med SIL sine oversettelsesmentorer i Honiara, hovedstaden i Salomon. For å oppnå mobildekning må han gå til den ene siden av øya, der et tårn fra en annen øy plukker opp signalet hans.

 

 

Over farlige vann

Selv om han har telefonkontakt er han likevel avhengig av å dra til Honiara så ofte som mulig. Der har han mulighet til å lære og samarbeide med andre oversettelsesteam. Reisen over kan nesten kalles en odyssé*. Først må han reise nesten fire mil til nærmeste by, Gizo  i en såkalt «kano» – en åpen plastbåt som er rundt 20 meter lang og har en liten påhengsmotor. Havområdene mellom Simbo og Gizo er beryktet for sine store bølger og sterke strømmer. I tillegg er båtene ofte gamle og dårlig vedlikeholdt. Det har faktisk skjedd at «kanoene» har brutt sammen underveis, fordi de har vært overbelastet. Det finnes ikke noen kystvakter langs øya, så eventuell hjelp må komme fra gode værforhold og folk som måtte være tilfeldig i nærheten.  Det hindrer ikke Moses. På Gizo venter han på skip som skal over til Honiara, en tur som kan vare fra en til tre dager, avhengig av været. Flesteparten av disse skipene ble bygget for turer på rolige vann og på elver, mens her kjører de over det åpne havet – som kan være røft og farlig. Båten pendler mellom stedene en gang i uken, så det er sjeldent Moses må vente lenge på neste overfart.

 

Må være tidlig ute

John Waiwori bor på Makira-øya, sørøst for Honiara. Her jobber han med å oversette Det gamle testamentet til Owa, som er hans eget språk. For John tar turen til hovedstaden «bare» to dager. Fordi disse skipene følger travle ruter og prioriterer et større antall mennesker og last, kommer skipet sjeldent til hans avsidesliggende landsby. For å være sikker på å nå frem til en workshop i tide, må han forlate hjemmet sitt to til tre uker for tidlig. Derfor kan en to ukers workshop plutselig ende med at han er borte i seks til åtte uker! Dette er mange ganger vanskelig for familien.

 

Tidsklemme og «budsjettknekker»

For workshop-organisatorene kan tidsproblemet forplante seg videre i timeplanene. Når det kommer folk senere, må man gi ekstraundervisning til etterkommerne, slik at de så kan henge seg på den pågående undervisningen.

Det eneste alternativet for John er derfor å leie en slik «kano», og begi seg ut på en annen farlig reise på rundt fem timer til den nærmeste byen, og derfra ta flyet til Honiara – som for så vidt er et dyrt alternativ og en «budsjettknekker».

For selv om John er en erfaren oversetter og leder for Owa-prosjektet, trenger han fortsatt regelmessig kontakt med konsulenter og rådgivere for å få kontollert utkastene sine. Som Moses, har John også en solcelledrevet datamaskin, men derimot ingen tilgang til telefon eller høyfrekvensradio. Den eneste måten å få kontakt med han på utenfra er derfor å kringkaste melding over den lokale radiostasjonen og håpe at han hører den.

Derfor er reisene uvurderlige og nødvendige. Bibeloversetterne er vår tids odysseer.

 

 

*Synonym for lang reise mot et fjernt mål. I mange vestlige kulturer har begrepet fått denne betydningen.

 

Tekst: Greg Conwell

Oversatt av: Maria Victoria Kjølstad, Wycliffe Norge

Foto: Wycliffe International