Mens de venter

Da pastor Joshua ble ferdig med oversettelsen av Det nye testamentet på hans eget språk i Nord-tanna i 2008, begynte å reise rundt på øyene i den sørlige delen av Vanuatu, en øygruppe som ligger øst for det nordlige Australia. Der fortsatte han å promotere for den nye bibeloversettelsen og oppmuntre andre lokale oversettere til å gjøre det samme. Da han en dag besøkte oversettelseskontoret i den sørlige delen av Tanna, oppdaget han en liten jente på ti år. Hun sto i døråpningen. Etter å ha kastet noen blikk på pastoren begynte hun å snakke til han. Men det nyttet lite, for Joshua kunne ikke forstå hva hun sa. «Kan du si det igjen?», spurte pastoren. Alice gjentok setningen sin, bare denne gangen mye saktere. «En gang til», gjentok han forsiktig. Alice fulgte pastorens oppfordring nok en gang. «Kan du snakke Bislama?», fortsatte han da han fremdeles ikke kunne oppfatte hva hun prøvde å si. Men dette gjorde bare vondt verre. Alice bare ristet på hodet. Hun kunne ikke Bislama, nasjonalspråket i Vanuatu godt nok til å gjøre seg forstått for denne mannen.

«Kan du fortelle meg på Whitesands?» spurte pastoren som et siste desperat forsøk, – i håp om at hun kanskje kunne svare på et annet nabospråk. Men Alice bare ristet på hodet sitt. Igjen. Denne gangen med tårer som vætet øynene hennes. Hun var tydelig frustrert over situasjonen. Da pastoren så dette, sa han: «La meg bli med deg.» De gikk ut døren til kontoret og opp åsen til Alices hjem. Moren hennes satt på jordgulvet i det bambuskledde kjøkkenet, mens hun holdt armen sin tett til seg. Det var tydelig at kvinnen hadde sterke smerter der hun satt. Armen hadde ødelagt både søvn og hindret henne i å arbeide i hagen. Hun ba pastoren om å be for henne da hun ikke visste hva eller hvor sykdommen kom fra. Pastoren gjorde som moren hadde bedt om, og senere var hun i stand til å få medisiner fra sykehuset, noe som har hjulpet henne mye i ettertid.

Det som tydeligvis gikk inn på Joshua etter denne opplevelsen var hvor mange mennesker som sliter med å kommunisere på tvers av språkene som finnes på de forskjellige øyene. Hvordan kan de fatte Guds budskap til dem, hvis det ikke er på et språk som de kan forstå?

Heldigvis trenger ikke Alice og moren hennes å vente så mye lengre for å høre Skriften klart på sitt eget morsmål. Hvis alt går etter planen, skal Det nye testamentet trykkes i slutten av 2013.

Men det er i denne sluttfasen at det kan oppstå hindringer som kan sakke prosessen. Bli derfor med å be for denne oversettelsen og de andre språkene på Vanuatu som fortsatt venter på “sin” bibel.

 

Kilde: Wycliffe USA

Foto: Steve Evans

Tekst: Maria Victoria Kjølstad