Gikk Jesus på vann eller bein?

Under en søndagsgudstjeneste prekte den kongolesiske pastoren på fransk, det nasjonale språket i Kongo. Ved siden av ham sto en tolk som oversatte pastorens budskap til lingala, det regionale språket i området – til fordel for de som ikke kunne snakke flytende fransk.

Pastoren forkynte fra Matt 14,25, fra sin franske bibel. Ordene lød slik: «Og sent på kvelden kom Jesus gående mot dem på vannet.» Tolken oversatte deretter verset til lingala. Nå er det slik at de franske ordene for «vann» og «bein» lyder veldig likt. Tolken oversatte derfor at Jesus gikk på bein i stedet for vann! De som var tilstede under gudstjenesten ble fortumlet og forvirret. Hvordan kunne det ha seg at Jesus kunne gå på disse beinrestene? Hvem hadde lagt dem ut i første omgang? Og hvem hadde blitt drept slik at Jesus kunne gå på disse beina?

Etter møtet var det mange som satt tilbake som store spørsmålstegn. I stedet for å øke sin kunnskap om Bibelen og la troen vokse i hjertene, ble man heller fylt med undring og tåkelagte sinn. Dette kunne vært unngått, og det illustrerer et veldig viktig poeng: Vi trenger Bibelen på alle språk, også på de stedene der det finnes et regionalt språk!

Teamet som holder på med Lika-gruppen er overbevist om nødvendigheten av å ha Bibelen på det språket man bærer tettest til seg.

 

Kilde og tekst: Karen Bradley, Wycliffe Global Alliance

Oversatt: Maria Victoria Kjølstad