Tett på Kirk Franklin

Billy Graham Senteret ved Wheaton College, publiserte nylig et intervju med lederen for Wycliffe Global Alliance, Kirk Franklin. Han vokste opp som misjonærbarn i Papua Ny Guinea. Siden har han arbeidet i Wycliffe, der han har hatt ulike lederverv og jobbet innen media. Han er gift med sin kone Christine, de bor i Australia og har tre voksne barn sammen.

 

Hva er ditt viktigste fokus, hva er det du brenner for?

Jeg er privilegert som får lov å jobbe med mennesker fra hele verden som samarbeider og utvikler partnerskap som inkluderer bibeloversettelse. På denne måten kan vi skape muligheter for folk som ikke har Bibelen eller deler av den på sitt eget språk, – å få den. Det er spennende å være en del av denne misjonen.

Hva legger du i evangelisering?

Det er å hjelpe mennesker og finne frelse gjennom Jesu forløsende handling. På den måten oppdager de Guds storhet, og får en personlig opplevelse av hva Kristus gjorde for dem på korset. Når vi mottar frelsens gave lærer vi oss til å lyde Gud og legge vår fremtid i hans hender.

Fortell oss en historie om hvordan du har delt din tro?

For noen uker siden prekte jeg i en kirke i Australia. Etter møtet kommer det bort en 93-år gammel mann til meg. Han hadde vokst opp som katolikk, men i løpet av de siste tiårene hadde han pleid å komme på disse evangeliske møtene. Han fortalte at han hadde problemer med å forstå at Jesus hadde tatt på seg syndene hans, ikke bare fra gang til gang, men en gang for alle. Dette var noe han ikke hadde klart å forstå og ta imot på dypet av sitt hjerte. Polletten hadde ikke falt ned.

Vi fortsatte å samtale, og i det jeg skulle til å gå, sa han: “Jeg trenger at du kommer tilbake hver søndag og minner meg på akkurat dette.” Jeg svarte at det trengte han ikke å ønske. Alt han nå skulle gjøre var å akseptere at Jesus hadde gitt sin frelse til han, en gang for alle. Det var ikke noe mer han kunne gjøre. Med et tankefullt utrykk så han på meg og smilte. Han skulle gjøre det.

Hva er ditt favoritt-vers i Bibelen?

Det er Habakkuk 2,14: “For jorden skal fylles med kunnskapen om Guds herlighet, likesom vannet som dekker bunnen.” For en utrolig visualisering av Guds misjon.

Hvilke utfordringer støter Kirken i din del av verden på i dag?

Det er en trefoldig trussel som innebærer sekularisering, materialisme og relativisme. I denne konteksten er det viktig at kristne ledere sprer tro på Bibelen, ikke bare som en gammel bok som var skrevet for folk i sin tid, men at den har gode lover og prinsipper som er like relevant for oss i den postmoderne tid.

Hva er den største trusselen den globale kirken møter i dag, og hvorfor?

Hvordan man leser Bibelen! Per dags dato er Det nye testamentet oversatt til over 2 400 språk. I følge Lamin Sanneh, er det flere mennesker som ber og tilber på flere språk i kristendommen enn i noen annen religion i verden i dag.

Vi ser mange eksempler på hvordan Bibelen gir autoritet til kristne i sør og øst, nettopp fordi de ser seg selv i Skriften. De ser dens relevans for problemer de måtte møte; som naturkatastrofer, fattigdom, kriser etc. – mens kristne i nord og vest er opptatt av om Bibelen egentlig er relevant for dem! Jeg tror vi vil fortsette å se større teologiske sammenstøt mellom “vesten og resten”.

Hva er ditt håp for den globale kirken, de neste ti årene?

Ettersom kristendommen springer mer og mer ut fra det globale sør og øst, er det viktig at man reiser opp ledere fra denne delen av verden som har innflytelsesrike posisjoner innenfor strategisk globalt misjonsarbeid. Her må man samarbeide ut ifra bibelske modeller. Det krever at vi tør å strekke oss etter nye strategier og strukturer, for å kunne lyde Guds kall. Fremtidens misjonsvirksomhet må springe ut fra en tanke om en ikke-sentralisert modell, – men en global, mangfoldig og dynamisk struktur.

 

Foto: Maria Victoria Kjølstad
Oversatt av: Maria Victoria Kjølstad
Kilde: Billy Graham Center