Naboglede

To «svenske» ny-testamenter innviet. I disse dager har det vært innvielse av to ny-testamenter der Folk og Språk (Wycliffe i Sverige) har vært involvert. Først ble NT på malvi-språket innviet (bildet), det brukes av ti millioner mennesker i India, hovedsakelig i Madhya Pradesh-delstaten. Folk og Språk har gjennom flere år støttet dette prosjektet økonomisk. Noen dager senere var det ny fest. Denne gangen i Senegal. Da fikk noon-språket Det nye testamentet på sitt eget språk.

Glede over andres skritt. Vi har gjennom den siste tiden vært vitne til at bibeloversettelsesprosjekter avsluttes. På en måte er avslutningen det endelige målet, men samtidig er det også starten på en forvandling av de menneskene som nå kan lese Bibelen på sitt eget språk. For første gang. Det er alltid en “boost” å høre at andre har kommet i mål og fullfører det planlagte produktet. Vi er dermed ett skritt nærmere det endelige og overordnede målet; der alle har Bibelen eller deler av den på sitt eget språk. Derfor gleder vi oss over andre Wycliffe-organisasjoner sine gode nyheter, og forteller dem gjerne videre. Kanskje dette også er oppmuntrende lesning for deg? At arbeidet vi sammen legger ned faktisk får resultater. Sammen når vi våre mål.