Hvordan oversette ”Guds Sønn”

I noen få tilfeller blant verdens 7361 språk, er det påvist at en direkte ord-for-ord-oversettelse av uttrykk som ”Gud Sønn” kan føre  til alvorlig feilkommunikasjon (for eksempel implisitt at Gud hadde et seksuelt forhold til Maria). Dermed står oversetterne overfor utfordringen i å velge terminologi som på leserens språk kommuniserer den nøyaktige betydningen av Gud som Far og Jesus som Sønn, men som samtidig ikke impliserer forplantning. Her er vi ved kjernen til å forstå hva oversettelse dreier seg om. På leserens språk og i hans eller hennes kulturelle kontekst, kan det hende at et uttrykk som for eksempel ”Guds ene-og-alene” er det eneste som virkelig kommuniserer at Jesus er Guds enbårne og elskede Sønn. Det blir galt når vi som utenforstående forsøker å bestemme ut i fra vårt språk og vår kontekst hvilke ord eller uttrykk som kommuniserer best på andre menneskers språk. Særlig blir dette galt når vi baserer konklusjonen på en ord-for-ord-oversettelse til norsk. I de få tilfellene der det anses nødvendig med en ikke-bokstavelig oversettelse, blir den bokstavelige formen alltid nevnt i fotnoter. Wycliffes medarbeidere holder seg til veletablerte og respekterte internasjonale bibeloversettelsesprinsipper.

Bibeloversettelse er ofte kontroversielt, noe norsk oversettelseshistorie også er et eksempel på. Det er ikke uvanlig at mennesker som snakker samme språk har sterke og motstridende meninger om hvordan en oversettelse bør gjøres.