Wycliffe i bresjen for antikorrupsjon

Wycliffe i Norge lanserte sammen med organisasjonen Digni, antikorrupsjonskurs i anledning FNs antikorrupsjonsdag, 9. desember.

Corruption kills more people than terrorism. Slik åpnet Robert Lugolobi et seminar i Oslo tidligere i høst. Han er leder for Transparency International sitt Uganda-kontor, og var invitert av sine kolleger i TI-Norge.

Barn dør av matmangel. Kvinner dør i fødsel. Menn dør av urent drikkevann. Storfe og småfe dør på leting etter gress og vann. Dette er de harde fakta om noen uverdige konsekvenser av korrupsjon og misligheter – enten det er økonomiske eller ikke-økonomiske misligheter. Konsekvenser av at makt og penger som skulle gå til forbedrede livsvilkår, går i helt andre lommer.

Strenge rutiner. I antikorrupsjonsarbeidet må man derfor arbeide på flere nivåer: policy-nivå, forebygging og håndtering av mistanker om og faktiske mislighetssaker. Digni melder saker der det er begrunnet mistanke om misligheter til Norad, og de er i dialog med Norad om forebygging og håndtering av saker. Digni er også medlem i Bistandstorgets antikorrupsjonsgruppe, der de søker faglig fellesskap og råd også utenfor bistandsbransjen i enkelte tilfeller.

Nulltoleranse. I går, 9. desember, var det FNs internasjonale anti-korrupsjonsdag. Digni har nulltoleranse for korrupsjon og misligheter. Det betyr at de ikke tolererer at makt og penger brukes til noe annet enn det de har avtalt med medlemsorganisasjonene. Alt arbeid som støttes gjennom Digni til de 18 medlemsorganisasjonene, foregår i nær 40 land som Transparency International har vurdert til å ha høy korrupsjonsrisiko.

Risiko for misligheter forekommer der minst en av følgende forutsetninger er tilstede: Motivasjon, mulighet, lav oppdagelsesrisiko, sosial aksept.

Grasrotkurs. Forebyggende arbeid handler om systematisk arbeid for å redusere alle disse risikoelementene. Ett tiltak som mange har etterlyst, er et enkelt grasrotkurs som kan brukes i felt og som inneholder mye trening på gjenkjennbare dilemmaer. Wycliffe så behovet og utviklet et slikt kurs, med støtte fra Digni. Kurset er utviklet gjennom tilbakemeldinger fra testkurs i Vest-Afrika, Øst-Afrika og to land i Asia, materialet ble presentert for Dignis medlemmer i september 2011, og nå feires den internsjonale antikorrupsjonsdagen med å legge kursmaterialet på engelsk tilgjengelig for nedlasting fra Dignis hjemmsider. Klikk her for å laste ned materialet.

Fremover. I 2012 vil vi arbeide videre både med forebygging og oppfølging, blant annen gjennom varsling, varslingsrutiner og insentiver for varsling. For et miljø der det er motivasjon, mulighet og sosial aksept for å varsle om dårlige rutiner, sviktende systemer eller misligheter, har lavere risiko for at penger og makt brukes til noe annet enn avtalt. Robert Lugolobis påstand gjelder fremdeles, korrupsjon dreper, men om vi får bukt med den, er det grunn til å tro at mer makt og penger brukes som avtalt slik at færre dør som følge av korrupsjon – og at flere mennesker får leve verdige liv.

Kilde: Digni.no – Aud-Karin Hovi