Et team av mennesker med samme mål

Det finnes mange biter i et puslespill, alle er de like viktige for at bildet skal bli komplett. Selv om noen biter er mindre, betyr ikke det at de ikke har en funksjon. I bibeloversettelsesprosjektene finnes det flere «usynlige» brikker. Hvem er de? Les Sigmunds tanker om viktigheten av teamarbeid og din viktige funksjon i den store sammenhengen.

Skrevet av: Sigmund Evensen

Vi hadde akkurat landet på Aiyura, flyplassen på Ukarumpa, SILs hovedsenter i Papua Ny Guinea. Flygeren, også han en Wycliffe-utsending, slo av motoren på den lille enmotors Cessna maskinen og pustet lettet ut. Hadde vi kommet fram ti minutter senere ville det ha vært for sent på grunn av mørket. Da hadde vi måttet fly til en større by et godt stykke unna hvor det var opplyst rullebane, og tilbrakt natten der.

Flyet hadde tatt av fra senteret tidlig om morgenen dagen før. Det samme hadde det vesle treseters helikopteret gjort. Begge hadde brukt mange timer på turen til Milne Bay, provinsen der umanakainafolket og vi holdt til. Helikopteret hadde måttet mellomlande to ganger for å fylle tankene med bensin. Flyet en gang. Flyet hadde dessuten måttet fly fram og tilbake mellom provinshovedstaden og forskjellige landingsbaner i området med fat med bensin for helikopteret. Andre Wycliffe-utsendinger hadde sørget for at bensinen var blitt kjøpt inn og fraktet til flyplassen i provinshovedstaden til riktig tid.

Helikopterpiloten hadde nådd fram til oss i landsbyen Bonenepi oppe i fjellene rett før sola gikk ned. Piloten i Cessnaen hadde overnattet i en landsby nede ved kysten. Tidlig neste morgen hadde så helikopteret fraktet oss og et par av umanakainamedarbeiderne våre ned til kysten. Tre turer var nødvendig for å få med alt. Vel framme ved kysten hadde vi gått om bord i småflyet og begynt den lange turen til Ukarumpa. På grunn av dårlig vær hadde vi imidlertid måttet mellomlande et annet sted og vente på at det skulle klarne opp. Helikopterpiloten ville måtte overnatte enda en natt og ikke være framme før dagen etter. Hvilken innsats bare for å få vår familie fra landsbyen til senteret der vi skulle være med på et oversetterkurs!

Da motoren hadde stanset og piloten hadde tatt av seg høretelefonene, tok jeg han i handa og takket han av hjertet for alt han hadde gjort for oss. Han så på meg og smilte, og så sa han noe som jeg ikke har kunnet glemme siden: ”Sigmund, vi piloter er privilegerte  som får komme så tett innpå dere som er oversettere. Det gir oss følelsen av å være en del av noe stort. Men ser du den mekanikeren der borte i hangaren? Han jobber innenfor disse veggene dagen lang. Uten han kunne ikke jeg ha fløyet dere i dag. Det er sjelden noen sier takk for det han gjør. Jeg tror han trenger en oppmuntring akkurat nå, så jeg vil at du skal si det samme til han som du nettopp sa til meg.”

Der og da var det som om jeg så et glimt av storheten i det jeg var med på. Jeg så for meg de mange fantastiske menneskene som var en like stor del av umanakainaprosjektet som det jeg var: pilotene, mekanikerne, kontorpersonalet, regnskapsfolkene, innkjøperne, datafolkene, lærerne, sykepleierne, snekkerne… noen var utlendinger som oss, andre var nasjonale medarbeidere ansatt av organisasjonen. Jeg så for meg de lokale umanakaina-oversetterne og folk fra forskjellige kirker og misjoner i Papua Ny Guinea som vi kjente og som betydde så mye for oss. Og jeg så for meg alle som ba til Gud for oss, og giverne hjemme i Norge som trofast stod med og gjorde det mulig for oss å arbeide blant umanakainafolket.

Akkurat som pilotene er de som oftest får takken, æren og oppmerksomheten når flyet har kommet vel fram, så er det gjerne oversetterne som får oppmerksomheten når en snakker om språkarbeid og bibeloversettelse. Men det blir helt feil.

Bibeloversettelse er et gigantisk teamarbeid som knytter mennesker med ulik erfaring, kunnskap, bakgrunn og tjeneste sammen. På teamet er det lokale oversettere med forskjellig kirkebakgrunn, det er lingvister fra Wycliffe eller andre organisasjoner, det er mennesker med forskjellig yrkesbakgrunn som utfører en rekke forskjellige praktiske oppgaver, det er tilretteleggere, og ikke minst folk som ber og som gir. Et team av mennesker med samme mål – satt sammen av Gud!