Størst av alt er kjærligheten

Folk med og uten doktorgrader reiser fra familie og venner, for å bo med fremmede i et land de ikke kjenner. De gir mange år av sine liv og lever i avsidesliggende områder, steder hvor bare helikoptre og raske bein kommer til. Hva er den egentlige grunnen til dette?

Tidligere daglig leder av Wycliffe Norge, Sigmund Evensen ble konfrontert med akkurat dette spørsmålet for en tid tilbake. – Vi gjør det av kjærlighet, svarte Evensen. Mannen som stilte spørsmålet avslørte seg selv ved ansiktsuttrykket sitt. Dette var noe han ikke forsto.

Men sammen med dette kjærlighetsmotivet ligger det også andre viktige elementer. Kjærligheten får størst kraft og når lengst frem når vi kanaliserer den gjennom noen viktige kanaler.

Varsomhet, ydmykhet og respekt

Å være drevet av kjærlighet fritar ikke fra ansvar. I møte med urfolk og marginaliserte og isolerte folkegrupper kreves det stor varsomhet, ydmykhet og respekt. Dette gjelder ikke bare for den som reiser ut i misjon, men for alle som møter fremmede folk og kulturer.

Alle, uansett etnisitet

I Wycliffe er vi drevet av kjærlighet til alle mennesker. Vi brenner for at alle,
uansett etnisitet, skal ha mulighet for å se språket sitt i skrift. Når folkegrupper som lenge har følt seg underlegne, ja, kanskje har vært utnyttet og tråkket på, får skriftspråk og lærer å lese, øker selvfølelse og stolthet over eget språk og identitet. De blir rettighetsbevisste og får mulighet for å reise seg. Språk som står i fare for å bli utslettet, blir styrket og bevart.
Gjennom bibeloversettelse får mennesker som aldri har hatt anledning til det,
mulighet til selv å bestemme om de vil ta til seg det som Gud har formidlet til
oss mennesker gjennom Bibelen. Gud er ikke lenger en fjern utlending som
snakker et fremmed språk.

Ambassadører for alfabetisering

For språkarbeidet blant minoritetsbefolkninger i over nitti land har Wycliffes samarbeidsorganisasjon fått stor anerkjennelse: anerkjennelse fra folkegrupper, fra myndigheter og fra kjente internasjonale organer. FNs tidligere generalsekretær, Javier Pérez de Cuellar fra Peru, sa det slik (1988): – Oppgaven dere har som ambassadører for alfabetisering fortjener applaus. Ved å lage skriftsystem for morsmål som tidligere ikke har vært skrevet, særlig blant stammer som lever isolert fra urbane sentre, legger dere til rette for å bevare etniske kulturer og bygger broer fra disse kulturene til resten av menneskeheten.

 Utsendinger for Kristus

I det kjente avsnittet i 2. Korinterbrev 5, der det blant annet står om at Kristi kjærlighet tvinger oss, står det også at: så er vi da utsendinger for Kristus. Måtte det alltid være kjærligheten til Kristus som driver oss som står med i Wycliffes arbeid.

«Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.» 2. Kor. 13:13