Statistikk om bibeloversettelse

Statistikk om bibeloversettelseBibelen, eller deler av den, finnes pr. 2010 på over 2500 av verdens 6860 språk.

4.7 milliarder mennesker har hele Bibelen på sitt førstespråk, mens ytterligere 542 millioner har Det nye testamentet.

Arbeid er påbegynt blant mange folkegrupper som enda ikke har Guds Ord på sitt eget språk, og det arbeides videre med språk som bare har deler av Bibelen.

De gjenstående språkene uten noen Bibel eller oversettelsesprosjekter utgjør anslagsvis 340 millioner mennesker, fordelt på 2078 språk.

I 1999, da Wycliffe internasjonalt gikk inn for Visjon 2025, var vi involverte i nesten 1100 av de 1500 oversettelsesprosjektene som var underveis.

På internasjonal basis er personell tilsluttet Wycliffe Global Alliance per dags dato inolvert i 1525 oversettelsesprosjekter som representerer 2.6 milliarder mennesker, mens andre organisasjoner arbeider med ca. 500 språk.

All informasjon er hentet fra Wycliffe International data systems.