Hvem vet hvordan Gud vil bruke ditt liv?

Om Erik Andvik

Erik Andvik begynte selv med bibeloversettelse fordi han var fascinert av språk og hadde
ønske om å gjøre noe meningsfylt og viktig for Guds rike. – Allerede som
skoleelev syntes jeg det var artig å bruke et fremmedspråk med levende
mennesker – altså som noe mer enn et skolefag. Samtidig hadde jeg som ungdom en
solid tro på at Bibelen er Guds ord og at den er pålitelig og relevant for alle
mennesker. Når jeg som student hørte om det store behovet for bibeloversettere
tenkte jeg: Dette må jeg undersøke nærmere. Tanken om å bli godt nok kjent med
en annen språklig og kulturell verden, slik at jeg kunne dele evangeliet med
folket og de kunne gripe fatt i og respondere på dette, var utrolig spennende, legger han til.

Hva er viktig i en oversettelsesprosess?

– Jeg tenker på flere ting, men ordet ydmykhet kommer fort opp. Det
å fungere og arbeide på et nytt språk er som å bli en baby igjen. I tillegg til
å være spennende og meningsfylt er det også ydmykende og til tider
frustrerende. Det er også viktig å kunne arbeide godt med andre. Jeg kommer
aldri til å forstå nyansene på et nytt språk så godt som de som har det som
sitt morsmål. Da er det viktig at jeg kan ha tillitt til dem, samtidig som jeg
må finne måter å få avdekket den skjulte naturlige kunnskapen de har om sitt
språk. Deretter er det helt essensielt at jeg ikke tar all styringen, men at de
lokale selv tar på seg ansvar og eierskap for prosjektet hvis de skal ha noe
interesse av å bruke oversettelsen når den er ferdig.