Wycliffe og bistand

jordbruk i IndiaDe fleste av språkene der personell fra Wycliffe er engasjert, er muntlige språk. Det finnes ikke bøker, og folk kan ikke lese eller skrive.

Utdanning på morsmålet
Gjennom lingvistikk, utvikling av skriftsystem, alfabetisering, kulturstudier, utgivelse av stedegen folklore, helseopplysning om for eksempel HIVS/Aids, osv., alt på deres eget språk, blir folkegruppers identitet og rettigheter styrket, menneskers levevilkår bedret, og minoritetsspråk som står i fare for å bli utslettet blir styrket og bevart.

Styrket identitet
Det er spesielt å oppleve begeistringen og undringen hos mennesker som for første gang i livet ser språket sitt i skrift, som for første gang knekker lesekoden, og som for første gang holder en bok i hendene med et innhold de forswtår. Det er spesielt å se hvordan selvfølelse, egenverdi og stolthet over eget språk og identitet vokser seg sterk hos minoriteter som så lenge har følt seg underlegne. Nå har de fått noe dyrebart som er deres eget. Det har vokst fram på deres eget språk og inn i deres egen kulturelle hverdag. Bærekraft sikres når arbeidet foregår på folkets egne premisser.

I løpet av de siste 70 årene har personell tilknyttet Wycliffe arbeidet med språkforskning, alfabetisering og oversettelse i 2000 språk i nesten hundre land.

Ønsker du å støtte Wycliffes bistandsarbeid?
…Da kan du gi en gave til vår bistandsgavekonto: 3000 20 75047. Disse pengene vil brukes på vårt bistandsarbeid i Pakistan, og her vil NORAD tidoble beløpet du gir!